Tervetuloa kotisivuilleni!

Eduskuntavaalit 2019 on pidetty. Kiitän sydämestäni kaikkia äänestäjiäni ja tukijoita.


Olen sosiaali -ja terveys sekä kasvatus -ja opetusalan ammattilainen Kuopiosta. Olen Kuopion kaupunginvaltuutettu.

Lähdin politiikkaan mukaan vuonna 2010, koska tahdon tehdä työtä vähäosaisten ja pienituloisten ihmisten asioiden parantamiseksi maassamme. Tahdon puolustaa lasten ja lapsiperheiden, vanhusten, sairaiden, pienituloisten, pieneläkeläisten ja pienyrittäjien asioita.Tahdon tehdä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaali-ja terveyspalvelujen kehittämistyötä maassamme.

Haluan sosiaalista oikeudenmukaisuutta yhteiskuntaamme. Haluan olla kehittämässä Suomea oikeudenmukaisempaan ja inhimillisempään suuntaan. Eriarvoistumiskehitykselle on saatava stoppi.

Vanhuus on arvokas ikävaihe. Vanhuksille on turvattava hyvä ja riittävä hoito kotona tai hoitolaitoksessa. Vanhustyön laadun parantamiseen täytyy maassamme satsata. Hoitajia on oltava enemmän ja palkka-asioita on kehitettävä. Myös omaishoitoa tulee kehittää maassamme.

Hoitajat, opettajat, siistijät ja kunnossapidon työntekijät tekevät tärkeää työtä. Tahdon lisätä näiden alojen arvostusta yhteiskunnassamme.

Työtä pitää olla riittävästi ja työn pitää elättää. Pienyrittäminen täytyy saada kannattavaksi. Esimerkiksi arvonlisäveron määräytymisrajoja on tarkasteltava ja nostettava. Pienyrittäjien sosiaaliturva-asioita on myös kehitettävä. Duunareiden kyykyttämiselle stop! Lomarahaleikkaus ei ole oikeudenmukaista. Pienituloisilta ei tule leikata.

Koulutukseni ja kokemukseni työelämästä, yrittäjyydestä ja politiikasta antavat hyvää pohjaa ja näkemystä poliittiseen työhön.Olen ollut myös kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen.

Koulutukseni on sosiaali -ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi(AMK). Olen myös ammatillinen opettaja. Suoritin opinnot ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ensimmäinen ammattini on lastenhoitaja, valmistuin Kuopion terveydenhuolto-oppilaitoksesta.Olen tehnyt 25-vuotta töitä hoitajana ja opettajana.

Haluan pitää maamme hoitajien, perhepäivähoitajien, opettajien, sosionomien, sosiaalityöntekijöiden ja pienipalkkaisten työntekijöiden puolta ja viedä työntekijöiden ääntä kuuluviin päätöksenteon keskiöön.

Seuraavalla hallituskaudella on uudistettava sosiaaliturvajärjestelmäämme ja Sote uudistus tekee tuloaan. Terveyden ja sairaanhoitoa on kehitettävä.

Lapsiperheiden palvelu -ja tukijärjestelmää sekä kasvatus -ja koulutusasioita tulee myös kehittää maassamme. Työ -ja koulutuskokemukseni antavat näiden asioiden kehittämiseen hyvät edellytykset.


" Olen lähtenyt mukaan politiikkaan, itseni täysillä likoon laittaen - Jotta asiat voisivat olla maassamme paremmin. Jonain päivänä, sinulla, teillä.

Vuosien varrella vaalityössä, maakuntaa kiertäessä,olen tavoittanut tuhannet ihmiset. Näiden tärkeiden asioiden äärelle. Kiitän jokaisesta kohtaamisesta.

Tehdään yhdessä hyvä teko maamme vähäosaisille.

Olen satsannut vuosien varrella paljon vaaleissa, olen laittanut itseni likoon pyyteettömästi, jotta voisin päästä parantamaan yhteisiä asioita maassamme. Jotta voisin parantaa pienituloisten, lapsiperheiden, yksinhuoltajien ja pienyrittäjien asioita. Jotta voisin päästä vaikuttamaan mm. kasvatus ja opetus sekä sosiaali -ja terveysalan kehittämiseen ja hoitotyön laadun ja resurssoinnin parantamiseen. Vaaliteemani ovat niitä asioita, joita olen omassa elämässä ja koulutus -ja työelämän kautta oppinut tuntemaan.

En ole syntynyt kultalusikka suussa.Tiedän ja tunnen hyvin asiat, joita haluan parantaa. Maamme lapset, nuoret, opiskelijat, lapsiperheet, vanhukset, pienituloiset, kuntatyöntekijät ja pienyrittäjät tarvitsevat puolustajan, joka tietää mistä puhuu.

Minulla on pieni liikunta -ja hyvinvointialan yritys. Toimiessani päätoimisena yrittäjänä toimintaa oli eri puolella Suomea ja Savo-Karjalaa. Halusin viedä liikunta -ja hyvinvointiryhmiä ja palveluja pieniin kuntiin, jotta ihmiset voivat harrastaa lähellä omaa kotia. Haluan omalta osaltani tehdä maaseudun vireyttämistyötä.

Olen syntynyt, kasvanut, käynyt kouluja ja työskennellyt Kuopiossa.Asun nyt Kuopiossa. Juankoski ja kaavi ovat lapsuuden aikana tulleet minulle rakkaiksi. Vanhempieni sukujuuret ovat siellä. Asuin Siilinjärvellä vuosina 1999 - 2014.Olin siellä kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen.

Itä-Suomi on pidettävä vahvana.Tahdon pienille kunnille elinvoimaa, ei kuoliniskuja. Suomalaisilla on oltava mahdollisuus valita asuako kaupungissa vai maalla. Kouluja ja päiväkoteja on vaalittava myös pienissä kunnissa.

Maaseudun elinvoimaisuutta on lisättävä. Tiet on pidettävä kunnossa ja autoilun kustannukset kohtuullisina.

Pienyrittäminen myös pienissä kunnissa on tehtävä kannattavaksi.

Julkista liikennettä on kehitettävä.

Ammattini, kokemusteni ja koulutusteni myötä ydinosaamistani ja kiinnostukseni kohteita ovat varhaiskasvatus- ja koulutusasiat, lapsiperheiden palvelut, sosiaali - ja terveyspalvelut, vanhustenhoito, henkilöstöasiat, lastensuojelu sekä liikunta -ja hyvinvointiasiat.

Omakohtaiset kokemukseni pienyrittämisestä ja yrittäjän vaimona ovat tuoneet näkökulmaa erityisesti mikro -ja pienyritysten haasteisiin ja ongelmiin. Pienyritysten asioiden parantaminen on minulle tärkeää.

Järjestöillä on myös tärkeä rooli palvelujen tuottajana. Julkinen sektori, yritykset ja järjestöt tulee nähdä tärkeinä tahoina palvelujen tuottajina.

Julkisten rakennusten homeongelmat on saatava kuriin!

Kannan huolta yhteiskuntamme tilasta ja tulevaisuudesta sekä ilmastoasioista. Päättäjien on turvattava nykyisille ja tuleville sukupolville mahdollisuus elää turvallisessa ja terveessä yhteiskunnassa ja maailmassa. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan laajoja globaaleja tekoja. Suomi on toki tässä työssä mukana. Suomalaisilla on oltava mahdollisuus olla ilmastotalkoissa mukana, kohtuudella ja resurssien mukaan. Tämä ei saa kuormittaa pienituloisia kansalaisiamme. Tarvitaan vastuullista ja järkevää ilmastopolitiikkaa.

Haluan omalta osaltani olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa voi vapaasti kertoa oman mielipiteensä ja jossa voidaan keskustella rakentavasti ja kiihkoilematta eri näkökulmista. Ongelmia on nostettava esille ja päättäjien on ratkottava niitä yhdessä yli puoluerajojen, kansalaisten etu mielessä pitäen.

Olen kansalaisten äänitorvi. Kuuntelen ja tuon kehitettäviä asioita ja ongelmia esille ja päätöksentekoon. Enkä epäröi nostaa kissaa pöydälle!

Oikeudenmukaisuus on minulle tärkeä arvo.

Tahdon avoimuutta ja inhimillisyyttä päätöksentekoon.

Voit lukea uusimpia pohdintani ajankohtaisista asioista arvojani ja ajatuksiani sivulta. Siellä on myös lisää näkemyksiäni asioista, joita haluan parantaa vaalipiirissäni ja valtakunnallisesti. Blogit sivulla ovat lehdissä julkaistut ja muut mielipidekirjoitukseni. Niistä voit lukea myös asioista, joita haluan parantaa.


Luottamustehtäviä:

- Varakansanedustaja 2015 - 2019

- Kuopion kaupunginvaltuutettu 2017-

- Siilinjärven kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen 2012 - 2014

- Oikeusministeriön alaisen valtakunnallisen etnisen neuvottelukunnan varajäsen 2015 - 2019

- Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen 2012 - 2014

- Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston varajäsen 2012 - 2014

-Ammattiyhdistyksen hallituksen jäsen

- Juko Ry luottamusmies 2018-


Päivitän näitä sivuja säännöllisesti.Tervetuloa sivuilleni aina uudestaan!


Ovatko ajamani asiat mielestäsi tärkeitä? Haluatko olla mukanani kehittämässä yhteiskuntaamme inhimillisempään suuntaan?Ota yhteyttä ja tuo minulle näkemyksiäsi esille.

Tervetuloa mukaan tukijoukkoihini. Miten vain tahdot ja millä tavalla. Laita viestiä tai soita niin jutellaan:)

Tukiyhdistykseni tili:FI72 5600 0520 4936 47

Voit ottaa minuun yhteyttä näiden sivujen yhteydenottolomakkeen kautta, soittamalla tai vaikkapa laittamalla sähköpostia.